Badanie właściwości mechanicznych materiałów metodą High-Force DMA

Badanie właściwości mechanicznych materiałów metodą High-Force DMA

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) / (DMTA) jest metodą stosowaną do badania właściwości lepkosprężystych materiałów w funkcji temperatury lub czasu w wyniku przykładania na próbkę siły oscylacyjnej.
Znajduje ona coraz szersze zastosowanie w obszarach takich, jak przemysł gumowy, samochodowy, kosmonautyka, gdzie materiałom stawiane są bardzo wysokie wymagania pod względem niezawodności i bezpieczeństwa. Dlatego też prowadzone badania metodą DMA muszą odzwierciedlać późniejsze rzeczywiste warunki eksploatacji badanych materiałów.

Podczas niniejszego seminarium internetowego zostaną omówione fizyczne podstawy metody DMA z użyciem wysokiej siły (ang. high-force DMA) na przykładzie modelu EPLEXOR®.
Będą przedstawione zalety metody high-force DMA z maksymalnym zakresem siły dynamicznej ± 6000 N w odniesieniu do nieliniowej charakterystyki materiałów. Zostaną pokazane również przykłady zastosowań metody nie tylko do twardych materiałów, ale również do miękkich takich, jak gumy czy kompozyty na bazie elastomerów.

19 marca 2019 r.

Czas / Język

10:00 - 11:00 zegar, Polska

Zarejestruj się tutaj