Zastosowanie metod termoanalitycznych w obszarach energii i paliw

Termin seminarium: 17.05.2018

Miejsce:

AGH Centrum Energetyki ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków

Osoba Kontaktowa:

Sabina Kowalówka
sabina.kowalowka‎@‎netzsch.com
tel. 012 424 0920

Centrum Energetyki
Izabela Król
ce‎@‎agh.eu.pl
tel. 0126175522

Każdy uczestnik seminarium otrzyma certyfikat uczestnictwa.


Seminarium jest bezpłatne.